Open & divers

Scouting is voor iedereen. Een plek vol plezier. Een plek voor uitdagingen. Een plek voor avontuur. Daarin zijn we ook een club met diversiteit. We zijn er voor meiden en jongens. We hebben zowel water, lucht als landscouting. We hebben groepen met en zonder een geloofsachtergrond. We bieden een plek aan kinderen met of zonder beperking. Die diversiteit vinden we belangrijk. Sterker nog, we zouden graag nog meer een afspiegeling willen zijn van onze samenleving. 

Binnen Scouting heeft iedereen een stem. We zijn een open en transparante vereniging. Op ieder niveau (Landelijk, regionaal & groepsniveau) vind er afstemming en besluitvorming plaats.


 

Groepsraad

Centraal in de structuur van Scouting Nederland en in onze regio staan de Scoutinggroepen. Iedere Scoutinggroep is een op zich zelf staande vereniging, met een groepsbestuur en een groepsraad en is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het Scoutingspel binnen de kaders van Scouting. De groepsraad bestaat uit oudervertegenwoordigers, de leden van het groepsbestuur en alle leiding van de speltakken en vormt het besluitend hart van de groep. Alle groepen (in Nederland) bij elkaar vormen de Vereniging Scouting Nederland. Ieder lid van een lokale groep is daarmee automatisch lid van Scouting Nederland.


Regioraad

In de Regioraad heeft elke Scoutinggroep een vertegenwoordiger. De Regioraad bepaalt het beleid dat in de regio wordt uitgevoerd door het coördinatieteam. Bij de vaststelling van het regiobeleid houdt de Regioraad rekening met de beleidskaders die door de Landelijke Raad zijn vastgesteld. Een belangrijke taak van de Regioraad is het controleren van het coördinatieteam op de uitvoering van het beleid. De Regioraad komt tenminste twee keer per seizoen bijeen. Ter voorbereiding van de Landelijke raad en de stukken, komt de werkgroep bij elkaar om de regioraad van een goed advies te voorzien zodat het Landelijk raadslid onze regio goed kan vertegenwoordigen.


Landelijke raad

Het landelijk niveau van de Vereniging Scouting Nederland wordt gevormd door de landelijke raad, het landelijk bestuur en het landelijk servicecentrum. De landelijke raad wordt gevormd door een afgevaardigde van iedere Scoutingregio en het landelijk bestuur en vormt het besluitvormende en controlerende orgaan van de vereniging en komt twee keer per jaar bijeen. Het landelijk servicecentrum is de beroepsorganisatie van Scouting Nederland. Klik op onderstaande afbeelding om de organisatiestructuur van de landelijke organisatie te bekijken.

De zetel (stemrecht) van de Scouting regio Maasven in de Landelijke Raad wordt momenteel ingenomen door Peter Janssen. Het Landelijk Raadslid namens de regio en diens vervanger worden door de Regioraad benoemd voor een periode van drie jaren. Bij de vervulling van de taak staat voorop dat de Landelijke Raad de Landelijke vereniging Scouting Nederland (mee)bestuurt. Het raadslid houdt in de praktijk uiteraard wel rekening met het standpunt van de eigen Regioraad.